星期一, 15/04/2024 16:40 (GMT +7)

“Trạm không gian mặt đất” đã khánh thành! “地面空间站”,建成了!

星期五, 01/03/2024 | 20:58:37 [GMT +7] A  A

近日,中国航天领域首个大科学装置——“空间环境地面模拟装置”顺利通过验收。
Mới đây, thiết bị khoa học cỡ lớn đầu tiên trong lĩnh vực hàng không vũ trụ Trung Quốc ——“Thiết bị mô phỏng môi trường không gian mặt đất” đã hoàn thành nghiệm thu.

空间环境地面模拟装置被称为“地面空间站”,可以模拟真空、高低温、电磁辐射等9大类空间环境因素。这意味着未来许多需要抵达太空才能进行的实验,在地面上就能完成。据相关工作人员介绍,在地球上建设一个与真实宇宙空间环境相似的基础科学研究平台,相当于把“空间站”建到地球上。(新华社,王松 摄)
Thiết bị mô phỏng môi trường không gian mặt đất được gọi là “Trạm không gian mặt đất”, có 9 nguyên tố môi trường không gian lớn có thể mô phỏng khoảng chân không, nhiệt độ cao và thấp, bức xạ điện từ v.v. Điều này có nghĩa là nhiều điều kiện phục vụ cho thí nghiệm chỉ có thể thỏa mãn dưới điều kiện không gian trong tương lai thì nay đã có thể hoàn thành ngay trên mặt đất. Theo  giới thiêu của nhân viên ở đây, trên mặt đất đã có thể xây dựng một mặt sàn nghiên cứu khoa học cơ sở tựa như môi trường không gian vũ trụ thực sự, tương đương với một “Trạm không gian”. (Tân Hoa Xã  Ảnh/Vương Tùng)